STEP IN – hankkeessa reagoidaan COVID-pandemian aiheuttamaan slovakian, tšekkiläisten, italialaisten ja suomalaisten ja yleisesti ottaen koko Euroopan ammatillisten oppilaitosten nykytilanteeseen, joka asettaa kouluille, opettajille ja opiskelijoille täysin uusia, odottamattomia haasteita ja vaatii digitaalisten työkalujen käyttöä kaiken sisällön opettamiseen verkossa. Opettajat ja opiskelijat kohtaavat ongelmia, kuten tieto- ja viestintäteknisten taitojen ja kokemuksen puutetta koulutuksen tarjoajien puolelta, taitojen puutetta, jotta he voisivat hyödyntää saatavilla olevia verkkotyökaluja enemmän, verkko-opetusta tehostavan opetusmateriaalin puutetta, koulujen välisen yhteistyön puutetta opetusresurssien ja -menetelmien jakamisessa ja niin edelleen. Yksi keskeisistä ongelmista, jotka ovat yhteisiä kaikkialla Euroopassa, on myös se, että ammatillisten alojen opiskelijoille ei voida tarjota ammatillista käytännön koulutusta, jota opiskelijat voisivat suorittaa sulkutoimien ja verkko-opetuksen aikana, koska tähän tarkoitukseen ei ole käytettävissä opetusresursseja tai -materiaaleja. Tämän tosiasian aiheuttamat vaikeudet johtavat siihen, että opiskelijoilla ei ole taitoja ja osaamista, jotka heidän olisi hankittava käytännön kautta ja jotka valmistaisivat heitä käytännön työtehtäviin ja työmarkkinoiden tarpeisiin. Näistä syistä haluamme hankkeessa puuttua tähän ongelmaan kehittämällä seuraavia materiaaleja:

  • Tarveanalyysi opettajien ja opiskelijoiden kohderyhmien keskuudessa, joka liittyy verkko-opetukseen ja käytännön koulutukseen koneistuksen, hydrauliikan ja pneumatiikan sekä logistiikan aloilla, mikä johtaa verkko-opetukseen liittyvien prioriteettien, sisällön, menetelmien ja hyväksi todettujen työkalujen valintaan
  • Opetusvideomateriaalit/oppimisyksiköt näiden aiheiden opettamiseksi, mukaan lukien online-moduulit, jotka tukevat koneistuksen, hydrauliikan ja pneumatiikan ja logistiikan käytännön koulutusta
  • Testit opiskelijoiden aloitus- ja lopetustason tietojen ja taitojen tarkistamiseksi, jotka liittyvät esim. koneiden käyttöön, ennen ja jälkeen verkkokoulutusten (videomateriaalit / oppimisyksiköt), ja kysymysjoukot kullekin edellä mainitulle aiheelle
  • Esimerkkejä opettajien hyvistä käytännöistä, joissa on yleiskatsaus sopivista työkaluista/teknologioista ja menetelmistä käytännön verkkokoulutukseen ja konkreettisten ammatillisten aiheiden opettamiseen, ja jotka ovat testattu hankkeen aikana.

Kaikki STEP IN -projektissa kehitetyt materiaalit ovat ilmaisia ​​ja olemme iloisia, jos voit käyttää niitä opetustyössäsi.

Projektikumppanit:
Tyotehoseura RY, Rajamaki, Suomi
Stredná odborná škola technická, Bratislava, Slovakia
Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava, Slovakia
INAK, o.z., Kremnica, Slovakia
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Tšekin tasavalta
IIS Olivetti, Ivrea, Italia

Kirjoita meille: info@stepintolearning.eu