Projekt STEP IN reaguje na aktuálnu situáciu na stredných odborných školách na Slovensku, v Českej republike, v Taliansku a vo Fínsku a všeobecne v celej Európe, spôsobenú pandémiou COVID, ktorá postavila školy, učiteľov a študentov pred úplne nové, nečakané výzvy. Jednou z nich je aj požiadavka používať digitálne nástroje na online/dištančnú výučbu všetkého odborného obsahu. Učitelia a študenti musia čeliť problémom, ako je nedostatok skúseností v oblasti IKT na strane poskytovateľov vzdelávania, nedostatok zručností vo väčšej miere využívať dostupné online nástroje, nedostatok učebných materiálov, ktoré by zlepšili online výučbu, nedostatok spolupráce medzi školami pri zdieľaní učebných zdrojov a metód a pod. Jedným z kľúčových problémov v celej Európe sú ťažkosti pri poskytovaní odborného praktického výcviku, ktorý by študenti stredných odborných škôl a relevantných odborov mohli absolvovať počas online výučby. Problémy spôsobené touto skutočnosťou majú za následok nedostatok zručností a kompetencií študentov, ktoré potrebovali získať praxou a ktoré by ich pripravili na ich praktické uplatnenie na trhu práce. Projektom STEP IN chceme prispieť k uľahčeniu situácie a to vytvorením nasledovných materiálov:

  • Analýza potrieb medzi cieľovými skupinami učiteľov a študentov ohľadom online výučby a praktického výcviku v odboroch Strojárstvo, Hydraulika a Pneumatika a Logistika, ktorej výsledkom je stanovenie priorít, obsahu, metód a osvedčených nástrojov súvisiacich s online výučbou
  • Vzdelávacie video materiály na výučbu týchto tém, vrátane online modulov, ktoré podporujú praktické vyučovanie v oblasti Strojárstva, Hydrauliky a Pneumatiky a Logistiky
  • Testy na preverenie vstupných a výstupných vedomostí a zručností študentov, ktoré súvisia s používaním odborných nástrojov, pred a po využití online vzdelávacích zdrojov (video materiály), so súbormi otázok pre každú z vyššie uvedených tém
  • Príklady dobrej praxe pre učiteľov s prehľadom vhodných nástrojov/technológií a metód pre online praktické vyučovanie a výučbu konkrétnych odborných tém, testované počas projektu.

Všetky materiály vyvinuté v rámci projektu STEP IN budú bezplatné a budeme radi, ak ich využijete vo svojej pedagogickej praxi.

Partneri projektu:
Stredná odborná škola technická, Bratislava, Slovensko
Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava, Slovensko
INAK, o.z., Kremnica, Slovensko
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Česká republika
IIS Olivetti, Ivrea, Taliansko
Tyotehoseura RY, Rajamaki, Fínsko

Napíšte nám: info@stepintolearning.eu

Tu nájdete Zmluvu k projektu