Projekt STEP IN Projekt STEP IN reaguje na aktuální situaci na středních odborných školách na Slovensku, v České republice, v Itálii a ve Finsku a obecně v celé Evropě, způsobenou pandemií COVID, která postavila školy, učitele a studenty před zcela nové, nečekané výzvy. Jednou z nich je i požadavek používat digitální nástroje pro online/distanční výuku veškerého odborného obsahu. Učitelé a studenti musí čelit problémům, jako je nedostatek zkušeností v oblasti ICT na straně poskytovatelů vzdělávání, nedostatek dovedností ve větší míře využívat dostupné online nástroje, nedostatek učebních materiálů, které by zlepšily online výuku, nedostatek spolupráce mezi školami při sdílení učebních zdrojů a metod apod. Jedním z klíčových problémů v celé Evropě jsou potíže při poskytování odborného praktického výcviku, který by studenti středních odborných škol a relevantních oborů mohli absolvovat během online výuky. Problémy způsobené touto skutečností mají za následek nedostatek dovedností a kompetencí studentů, které potřebovaly získat praxí a které by je připravily na jejich praktické uplatnění na trhu práce. Projektem STEP IN chceme přispět k usnadnění situace a to vytvořením následujících materiálů:

  • Analýza potřeb mezi cílovými skupinami učitelů a studentů v souvislosti s online výukou a praktickým výcvikem v oborech Strojírenství, Hydraulika a Pneumatika a Logistika, jejímž výsledkem je stanovení priorit, obsahu, metod a osvědčených nástrojů souvisejících s online výukou
  • Vzdělávací video materiály/vzdělávací jednotky pro výuku těchto témat včetně online modulů, které podporují praktická školení v oblasti strojírenství, hydrauliky a pneumatiky a logistiky
  • Testy pro prověření vstupních a výstupních znalostí a dovedností studentů, které souvisejí s používáním nástrojů, před a po použití online vzdělávacích zdrojů (video materiály/učební jednotky) se soubory otázek pro každé z výše uvedených témat
  • Příklady dobré praxe pro učitele s přehledem vhodných nástrojů/technologií a metod pro online praktické školení a výuku konkrétních odborných témat, testované během projektu.

Všechny materiály vyvinuté v rámci projektu STEP IN budou bezplatné a budeme rádi, pokud je využijete ve své pedagogické praxi.

Partneři projektu:
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Česká republika
Stredná odborná škola technická, Bratislava, Slovensko
Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava, Slovensko
INAK, o.z., Kremnica, Slovensko
IIS Olivetti, Ivrea, Itálie
Tyotehoseura RY, Rajamaki, Finsko

Napište nám: info@stepintolearning.eu