Online odborné vyučovanie zamerané na podporu praktických zručností študentov stredných priemyselných a odborných škôl

Vitajte na stránkach
STEP IN!

Ak vám chýbajú relevantné materiály pre online výučbu a praktické vyučovanie študentov stredných priemyselných a odborných škôl technického a strojníckeho zamerania, či logistiky, ste na správnom mieste.

Ponúkame vám:

Vzdelávacie materiály pre odbory STROJÁRSTVO, HYDRAULIKA a PNEUMATIKA, LOGISTIKA

Video materiály a nástroje pre dištančné a individuálne vzdelávanie

Zdieľanie skúseností s online vzdelávaním

Metódy a formy výučby pre online vzdelávanie