Online vyučovanie sa počas pandémie stalo hlavnou formou výučby na mnohých školách po celom svete. V rámci projektu STEP IN sme realizovali ANALÝZU POTRIEB, ktorá bola zameraná na online výučbu a praktický výcvik v odboroch Strojárstvo, Hydraulika a pneumatika a Logistika. Cieľom tejto analýzy bolo nastaviť priority, obsah, metódy a osvedčené nástroje súvisiace s online výučbou vyššie uvedených odborných predmetov pri poskytovaní odborného vzdelávania, odbornej prípravy, laboratórnych cvičení, prác v dielňach, či technických meraní.

Analýza sa realizovala na medzinárodnej úrovni, v 4 európskych krajinách – v Českej republike, Fínsku, Taliansku a na Slovensku na jar v roku 2021 a zúčastnilo sa jej 87 učiteľov a 265 študentov príslušných študijných odborov stredných odborných a priemyselných škôl.

Výsledky a zistenia si môžete prečítať v abstrakte analýzy potrieb v slovenskom jazyku, alebo detailne vo vyhodnotení analýzy potrieb v anglickom jazyku.

Zároveň vám ponúkame prehľad vhodných nástrojov/technológií a metód pre online praktické vyučovanie a výučbu konkrétnych odborných tém, ktoré boli testované počas projektu alebo boli odporúčané pre online vyučovanie učiteľmi a študentmi zapojenými do analýzy potrieb.

Dúfame, že tieto materiály vám v budúcnosti uľahčia vašu prácu počas online alebo hybridného vyučovania.

ANALÝZA POTRIEB zameraná na online výučbu a praktický výcvik v oblasti Strojárstva, Hydrauliky a Pneumatiky a Logistiky – vyhodnotenie v anglickom jazyku

ANALÝZA POTRIEB – abstrakt po slovensky

DIGITÁLNE NÁSTROJE, APLIKÁCIE A PEDAGOGICKÉ METÓDY pre online vyučovanie odborných predmetov

Online výučba v odbornom vzdelávaní, stručný prehľad výsledkov prieskumu