Vzdelávacie materiály pre odbor LOGISTIKA ponúkajú 12 online modulov s 12 video ukážkami a otázkami k spätnej väzbe, s cieľom pomôcť študentom predstaviť si reálnu situáciu s prívesmi, návesmi, vysokozdvižným vozíkom, či s výmennou nadstavbou a overiť, čo sa videom naučili. Pred použitím online modulu odporúčame použiť vstupný test na zistenie vedomostí študenta k danej téme. Online modul môže študent absolvovať viackrát, pre upevnenie vedomostí. Po ukončení vzdelávania odporúčame absolvovať záverečný test k danému modulu, na potvrdenie, čo sa študent online modulom naučil. V prípade, že chcete vo výučbe využiť len video ukážku, zvoľte si možnosť prehratia samotného videa.

Témy, ktoré nájdete v odbore Logistika:

TÉMA 1

Výmenná nadstavba

TÉMA 2

Pripojenie a odpojenie prívesov

TÉMA 3

Vysokozdvižný vozík

TÉMA 4

Zabezpečenie nákladu

TÉMA 1

Výmenná nadstavba

MODUL 1: Obsluha zariadení a príprava výmennej nadstavby

MODUL 2: Demontáž kontajnera výmennej nadstavby z vozidla

MODUL 3: Umiestnenie kontajnera výmennej nadstavby na vozidlo

TÉMA 2

Pripojenie a odpojenie prívesov

TÉMA 3

Vysokozdvižný vozík

MODUL 1: Kontrola vozidla pred jazdou

MODUL 2: Ovládanie vozidla

MODUL 3: Nakladanie a vykladanie vozidla

TÉMA 4

Zabezpečenie nákladu

MODUL 1: Použitie upínacích popruhov

MODUL 3: Upevnenie a zakrytie nákladu