Vzdelávacie materiály pre odbor STROJÁRSTVO ponúkajú 13 online modulov so 14 video ukážkami a otázkami k spätnej väzbe, s cieľom pomôcť študentom predstaviť si reálnu situáciu v dielni pri ručnom obrábaní kovov, sústružení, brúsení, či frézovaní a overiť, čo sa videom naučili. Pred použitím online modulu odporúčame použiť vstupný test na zistenie vedomostí študenta k danej téme. Online modul môže študent absolvovať viackrát, pre upevnenie vedomostí. Po ukončení vzdelávania odporúčame absolvovať výstupný test k danému modulu, na potvrdenie, čo sa študent online modulom naučil. V prípade, že chcete vo výučbe využiť len video ukážku, zvoľte si možnosť prehratia samotného videa.

Témy, ktoré nájdete v odbore Strojárstvo:

TÉMA 1

Ručné spracovanie kovov

TÉMA 2

Sústruženie

TÉMA 3

Frézovanie

TÉMA 4

Brúsenie

TÉMA 1

Ručné spracovanie kovov

MODUL 1: Meranie a orysovanie

Ručné spracovanie kovov -Meranie a kreslenie

MODUL 2: Meranie a typy meradiel

TÉMA 2

Sústruženie

MODUL 1: Základné časti sústruhu

MODUL 2: Upínanie nástrojov a obrobkov na sústruhu

MODUL 3: Základné sústružnícke práce

TÉMA 3

Frézovanie

MODUL 1: Časti a ovládacie prvky frézovačiek

MODUL 2: Upínanie nástrojov a obrobkov na frézovačkách

MODUL 3: Základné frézarské práce

TÉMA 4

Brúsenie

MODUL 1: Časti a ovládacie prvky brúsok

MODUL 2: Vyváženie brúsneho kotúča

MODUL 3: Brúsenie valcových plôch

TÉMA 1: Ručné spracovanie kovov

  • MODUL 1: Meranie a orysovanie
  • MODUL 2: Meranie a typy meradiel
  • MODUL 3: Rezanie
  • MODUL 4: Pilovanie