Vzdělávací materiály pro obor LOGISTIKA nabízejí 12 online modulů s 12 video ukázkami a dotazy ke zpětné vazbě, s cílem pomoci studentům představit si reálnou situaci s přívěsy, návěsy, vysokozdvižným vozíkem či s výměnnou nástavbou a ověřit, co se videem naučili. Před použitím online modulu doporučujeme použít vstupní test ke zjištění znalostí studenta k danému tématu. Online modul může student absolvovat vícekrát, pro upevnění znalostí. Po ukončení vzdělávání doporučujeme absolvovat závěrečný test k danému modulu, k potvrzení, co se student online modulem naučil. V případě, že chcete ve výuce využít pouze video ukázku, zvolte možnost přehrání samotného videa.

Témata, která naleznete v oboru Logistika:

TÉMA 1

Návěs

TÉMA 2

Zapojování a rozpojování návěsů

TÉMA 3

Protiváhový vysokozdvižný vozík

TÉMA 4

Zajištění nákladu

TÉMA 1

Návěs

MODUL 1: Operační vybavení a příprava návěsu

MODUL 2: Odpojování návěsu od tahače

MODUL 3: Připojování návěsu s kontejnerem k tahači

TÉMA 2

Zapojování a rozpojování návěsů

MODUL 1: Návěs bez přední osy

MODUL 2: Návěs s přední osou

MODUL 3: Návěsový vozík

TÉMA 3

Protiváhový vysokozdvižný vozík

MODUL 1: Kontrola před startem

MODUL 3: Nakládání a vykládání vozidla

TÉMA 4

Zajištění nákladu

MODUL 1: Použití stahovacích ráčen

MODUL 2: Nerezový napínák

MODUL 3: Zajištění a přikrytí nákladu