Vzdělávací materiály pro obor HYDRAULIKA A PNEUMATIKA nabízejí 12 online modulů s 12 video ukázkami a dotazy ke zpětné vazbě, s cílem pomoci studentům představit si reálnou situaci s hydraulickými a pneumatickými obvody a ověřit, co se videem naučili. Před použitím online modulu doporučujeme použít vstupní test ke zjištění znalostí studenta k danému tématu. Online modul může student absolvovat vícekrát, pro upevnění znalostí. Po ukončení vzdělávání doporučujeme absolvovat závěrečný test k danému modulu, k potvrzení, co se student online modulem naučil. V případě, že chcete ve výuce využít pouze video ukázku, zvolte možnost přehrání samotného videa.

Témata, která naleznete v oboru Hydraulika a Pneumatika:

TÉMA 1

Návrh pneumatických a hydraulických schématických obvodů

TÉMA 2

Typické pneumatické obvody

TÉMA 3

Typické hydraulické obvody

TÉMA 4

Úvod do elektropneumatiky a elelektrohydrauliky

TÉMA 1

Návrh pneumatických a hydraulických schématických obvodů

MODUL 1: Pneumatické a hydraulické ventily

MODUL 2: Schématické symboly v distribuci stlačeného vzduchu typické pro pneumatiku

MODUL 3: Schématické symboly typické pro hydraulické systémy

TÉMA 2

Typické pneumatické obvody

MODUL 1: Pneumatické obvody s jednočinným válcem

MODUL 2: Jednoduché pneumatické obvody s dvoučinným válcem

MODUL 3: Ovládání rychlosti pístu

TÉMA 3

Typické hydraulické obvody

MODUL 1: Jednoduchý hydraulický obvod

MODUL 2: Aplikace ventilů na ovládání tlaku

MODUL 3: Ventily ovládající průtok

TÉMA 4

Úvod do elektropneumatiky a elelektrohydrauliky

MODUL 1: Elektrické ovládání elektropneumatických a elektrohydraulických ventilů

MODUL 2: Kontrolní relé elektricky aktivovaných ventilů

MODUL 3: Samodržení pomocí relé