Online vyučování se během pandemie stalo hlavní formou výuky na mnoha školách po celém světě. V rámci projektu STEP IN jsme realizovali ANALÝZU POTŘEB, která byla zaměřena na online výuku a praktický výcvik v oborech Strojírenství, Hydraulika a pneumatika a Logistika. Cílem této analýzy bylo nastavit priority, obsah, metody a osvědčené nástroje související s online výukou výše uvedených odborných předmětů při poskytování odborného vzdělávání, odborné přípravy, laboratorních cvičení, prací v dílnách či technických měření.

Analýza se realizovala na mezinárodní úrovni, ve 4 evropských zemích – v České republice, Finsku, Itálii a na Slovensku na jaře v roce 2021 a zúčastnilo se jí 87 učitelů a 265 studentů příslušných studijních oborů středních odborných a průmyslových škol.

Výsledky a zjištění si můžete přečíst v abstraktu analýzy potřeb v českém jazyce, nebo detailně ve vyhodnocení analýzy potřeb v anglickém jazyce.

Zároveň vám nabízíme přehled vhodných nástrojů/technologií a metod pro online praktické vyučování a výuku konkrétních odborných témat, která byla testována během projektu nebo byla doporučena pro online vyučování učiteli a studenty zapojenými do analýzy potřeb.

Doufáme, že tyhle materiály vám v budoucnu usnadní vaši práci během online nebo hybridního vyučování.

ANALÝZA POTŘEB zaměřena na online výuku a praktický výcvik v oborech Strojírenství, Hydraulika a pneumatika a Logistika – vyhodnocení v anglickém jazyce

ANALÝZA POTŘEB – abstrakt v českém jazyce

DIGITÁLNÍ NÁSTROJE, APLIKACE A PEDAGOGICKÉ METODY pro dálkové studium odborných předmětů

Online výuka v odborném vzdělávání, stručný přehled výsledků průzkumu